Ecologie

IMG 2477
Foto 1 08 2020 17 38 10

Organismen en hun milieu

Als je denkt aan de relatie tussen organismen en hun milieu dan is ecologie de juiste term. Ecologie is een wetenschap die je vanuit verschilende invalshoeken kan bestuderen. Zo is er bv de relatie tussen planten en hun omgeving maar ook tussen dieren en hun omgeving.

Het milieu is de omgeving waar organismen in leven. Dit kunnen we opsplitsen in enerzijds het gedeelte van niet levende natuur zoals licht, water en temperatuur, en anderzijds levende natuur zoals dieren, micro organismen en vegitatie.

20191119 145046 2020 09 21 191032

Van groot naar klein

Hoe ecologie op verschillende niveaus bestuderen?
Van groot naar klein beginnen we met de biosfeer;

  • De biosfeer staat in principe voor de hele aarde. Het omvat alles waar organismen in voorkomen.
  • Daaronder hebben we ecosystemen, dit zijn gebieden op aarde met een overeenkomstige leefomgeving. Bijvoorbeeld een woestijn, savanne, regenwoud maar denk ook kleiner zoals duinen, een heide of polder.
  • Deze ecosystemen worden dan op hun beurt opgedeeld in biotopen en levensgemeenschappen. De levensgemeenschap gaat over alle populaties in het betreffende ecosysteem, bijvoorbeeld de konijnen, herten en eekhoorns in het bos en hun relaties onderling. Het biotoop gaat dan weer over de abiotische (niet levende natuur) factoren in het ecosysteem.
  • Een levensgemeenschap bestaat dus uit losse populaties. Een populatie is een groep dieren of planten van dezelfde soort. Zo kunnen we elke populatie binnen een bepaald ecosysteem gaan bestuderen.
  • Als laatste indeling hebben we de individuen van dezelfde soort. Een soort ben je als twee individuen vruchtbare nakomelingen kunnen produceren, zodat de specifieke soort niet kan uitsterven.

Bwoods gebruikt cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden. Door deze website te gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.